Dutch government fascist?

Oh, come on Ka Bel.

I know the Netherlands to be one of the most democratic, one of the most liberal in the world that is why communist leaders prefer to hide there than in the mountains of Samar or Quezon.

Just because one of them got arrested, the Dutch government is now labeled “fascist!”

Hmm … I disagree.

(The Netherlands ranked 3rd in the world democratic index; the US 17th, and the Philippines 63rd. North Korea where Filipino communists sought links in the past is at the bottom at 167th.)

AP Photo featured at the Manila Standard Today (August 30)

(7:45 a.m.)

8 Responses to “Dutch government fascist?”

 1. micketymoc Says:

  Hahahahahahaha!!! I just love the kneejerk responses these old revolutionary farts have to anything that opposes their cause. After a while it all sounds the same, because their response never changes: fascistimperialistanticommunistcolonialpettybourgeoisdictatorreactionary!

  Besides, these guys are hypocrites. Put them in charge, and you’ll see the horrors they inflict on their captive village, writ large on the country.

 2. doy cinco Says:

  Pete, parang ang hirap bansagan PASISTA ang Dutch Govt dahil lamang sa pagkaka-aresto kay Joma. Napaka-imposible sa ngayon na imiral o manumbalik ang isang pasistang bansang (Hitler-Germany, Mosolini-Italy) tulad ng Netherland o kabuuang Western European countries, lalo na’t lumalaki ang GLOBAL CITIZEN, bumibilis ang komunikasyon ang bawat isa at iba pang salik.

  Mas kapani-paniwala ng mahigit isang libong beses na mas may tendensiya o tunguhin ang isang ideolohiya, kaisipan o paniwalang MAOISTA o STALINISTA. Mas kapani-paniwala ring may tendensiya ang mga militaristang generals sa Malakanyang kung ikukumpara sa NETHERLAND o kabuuang bansa sa Western Europe.

  Sa kaso ng CPP_NPA, dahil sa paranoya (kapraningan) ng STALINISMO at kawalang tiwala sa isa’t-isa, may mahigit 2,000 mga cadre o dating kasapi ng CPP ang malagim na nabiktima ng purgahan, ang kampanyang OPML (Oplan Missing Link), Olimpia, Cadena de Amor, AHOS may dalawang dekada na ang nakalipas (1980s-90s).

  Nagpatuloy ang ganitong praktika mula noon hanggang sa kasalukuyan, hindi lamang sa kanayunan, maging sa kalunsuran o Urban Center (NCR at buong kapuluan). Hindi mabilang na mga Demokratikong Kilusang Masa (civil societies / NGOs na hindi alligned sa MAOIST movements) ang kanilang tinakot, kinikikilan at pinagtataboy sa lugar sa paratang na nagkakalat ng maling estratehiya at taktika at mga ahente ng estado’t militar.

  Ian ang kanilang nilikidang mga dating leader ng Kilusang Masa. Ang PERMIT to CAMPAIGN, revolutionary TAX at pagwasak at pananakot ng ALTERTRADE (NGOs) sa NEGROS ang isa sa hindi mabilang na halimbawa.
  KUNG WASTO, kung matino lamang ang gubyerno ni ATe Glo, meaning kung ito’y gumagalang sa Karapatang Pantao, may accountability, good governance at higit sa lahat may mataas na kredibilidad hindi lamang sa Pinoy, maging sa buong mundo, matagal ng bumagsak o HUMINA ang Maoist movement sa pilipinas.

  Ang problema, wala ring kredibilidad ang Arroyo Govt-AFP sa mata ng mundo. Pareho silang yumuyurak sa Karapatang Pantao. Kaya’t wala kang kakampihan sa dalawa, PAREHO LAMANG (dulong kanan at dulong kaliwa) ang kanilang galaw at oryentasyon. Wa la silang pinagkaiba.

  -DOY CINCO / IPD
  August 31

 3. Etta Pargas-Rosales Says:

  Put it this way. It is just as much the right of beareaved widows like Joy and Inca to seek justice for the cold-blooded murder of their husbands who left the national democratic movement, as it is the right of Edith Burgos to seek the truth about her missing son. The widows are seeking justice under the jurisdiction of the Dutch government because they did not see how they could pursue this under domestic rule.

  Joy, with whom I am in regular contact, asks for three things. One, due process for JMS, she does not wish the injustice and crime committed on her husband happen to JMS. Two, she filed her petition because she wants to know the truth, given that the NPA admitted to the killing of Rolly Kintanar. Three, justice be meted out for both Rolly and JMS. At the level of the NPAs who admitted to the killings, we call this the extrajudicial killings from the ranks of the Left. – Etta

 4. Etta Pargas-Rosales Says:

  Bereaved widows, correction. There is something that must be clarified. The case is anchored on the petition filed by both widows before the Dutch Court for the murder of their husbands. I don’t know that they have connected this to the Leyte case which the government used against Satur, et. al. When Romy Capulong says that the case does not hold water because this has been dismissed by the Supreme Court, he was referring to the Leyte charges of mass murder. I don’t think the Court’s ruling touched on the murder cases admitted by the NPAs against Kintanar and Tabara. Whatever political beliefs we have, the issue of human rights is universal. The right of the widows to seek justics for their husbands must be respected, no matter from what side of the political and ideological fence we view the problem. – Citizen Etta

 5. Blogie Says:

  Judging by historical accounts, it seems that any government that the Communists dislike are automatically considered fascist. Those guys are old news!

 6. Peter Says:

  Salamat for the comments Mick, Doy, Etta and Blogie.

 7. reyian Says:

  They are just bitter. Because Sison’s assets will be frozen by the Dutch government and there will be no money for NPA operations in the Philippines. After all, they should be thankful to the Dutch government because it sheltered Sison for so many years or else their uprising would have ended a long time ago.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: